Welcome to our biotope

We are Time Window: a community of 50 Rotterdam-based artists, sharing space and changing the system.

0

Individual artists & collectives

0 m2

Shared space: studios, ateliers, offices

0

Studios of different sizes + communal spaces

0 yrs

Since 2014 we develop new working methods and innovative ways to collectivize as independent artists

Latest news

2020 update: onze aanbevelingen aan Rotterdam (in Dutch)

Zoals eerder aangekondigd zitten we niet stil. Na een tijd van reflectie en overlevingsmodus komen we nu vaker dan ooit samen om te praten over de huidige situatie en de toekomst. We hebben intern maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat niemand Time Window hoeft te verlaten. We denken na over manieren om onze gezamenlijke artistieke praktijk voort te zetten met nieuwe vormen. Zoals we inmiddels al 6 jaar doen. 

Daarnaast hebben we gesproken met SKAR, AVL-Mundo en andere geestverwanten in de stad over wat Rotterdamse makers nu nodig hebben en wat het culturele infrastructuur in de stad op termijn duurzamer maakt. Dat is belangrijk, want ook binnen onze groep wordt duidelijk dat makers met een toch al precaire werkpraktijk nu harder getroffen worden. Intern zijn we bezig met een onderzoek om dit inzichtelijk te maken, deze resultaten zullen later op deze site verschijnen. In de tussentijd: hier onze aanbevelingen aan de stad, naar aanleiding van gesprekken met de gemeente en de andere organisaties.

So here we are in 2020...

Ga naar Nederlandse tekst

Go to our recommendations to the city of Rotterdam (in Dutch)

By now it’s common knowledge that the effects of the Covid-19 crisis on the Dutch arts will be disastrous. It has become clear how little reserves we have, and how vulnerable we are as workers in the cultural field.

For Time Window, things are no different. 

Our assignments, performances, expositions, summer festivals, workshops – everything the (performing) artists in our community do for a living – have all been cancelled. 

We’ve had to scrap all of our own events. 

Our studios have been empty for weeks now, and may stay that way for months to come. 

Our motto ‘do it yourself, but not alone’ has taken on a different, and sobering, meaning.

That is not to say there aren’t things happening here. Our first priority is to keep our shared spaces at the Teilingerstraat, and to ensure no one has to leave Time Window due to this crisis. We are taking care of each other. In the meantime we are working on different scenarios for the future.

The arts field will change drastically, that much is clear. It’s a frightening thing to think about, but it could end up being exciting, and leaving room for new possibilities. Designing utopias and creating new realities is what we’ve been doing at Time Window for five years.

Soon we will post more reflections on this crisis and our future. Check out this website and our social media channels for further updates.

Stay safe, take care of yourself, love each other. See you soon!

PS Can’t wait until then for a new dose of Time Window art? Check out the Instagram page of The Big Boundless Relay, a cool art relay experiment by, and with, a ton of Time Window members.

En toen was het 2020...

Go to English version

 

Het is inmiddels algemeen bekend hoe groot de schade van de Covid-19 pandemie voor de kunstsector is. Nu wordt duidelijk hoe weinig vet hier al op de botten zat, en hoe kwetsbaar ons werkveld is. 

Ook wij voelen de klappen. 

Onze opdrachten, optredens, tentoonstellingen, zomerfestivals, workshops – alles waar de (podium)kunstenaars van Time Window van leven – zijn opgehouden. 

Onze eigen evenementen hebben we moeten afblazen. 

Onze ateliers zijn al weken leeg en zullen dat misschien nog maanden blijven. 

Ons motto ‘do it yourself, but not alone’ heeft nu een heel andere bijsmaak gekregen.

Toch zitten we niet stil. Voor ons is de eerste prioriteit dat wij onze ruimtes aan de Teilingerstraat niet verliezen, en dat niemand Time Window hoeft te verlaten door deze crisis. We zorgen voor elkaar. Daarnaast zijn we bezig met verschillende toekomstscenario’s uit te werken.

De sector zal veranderen, dat is duidelijk. Dat is spannend en eng, maar uiteindelijk ook hoopvol en (hopelijk) haalbaar. Utopieën of nieuwe werkelijkheden uitwerken, daar zijn we al 5 jaar mee bezig. 

Binnenkort verschijnen hier meer reflecties op de crisis en onze toekomst. Blijf op de hoogte via deze site en onze social media-kanalen.

Wees veilig, zorg voor jezelf, hou van elkaar. Hopelijk tot gauw!

PS Kun je niet zo lang wachten op een nieuwe dosis TimeWindow-kunst? Neem dan een kijkje op de Instagrampagina van The Big Boundless Relay, een mooi experimenteel estafettekunstproject van en door o.a. Veel TimeWindow-leden.

Time Window is constantly developing. Want to stay up to date?

Never miss any update from us: events, developments and future plans. Subscribe to our newsletter:

Scroll to top